Wie zijn wij?

ANK DE GROOT-SLAGTER, LIJSTTREKKER

RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale politieke partij, die het belang van alle burgers uit de kernen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude, Zwammerdam en Aarlanderveen op gelijke wijze centraal stelt.

RijnGouweLokaal is niet gebaseerd op een landelijke partij-ideologie maar stelt haar politiek in dienst van de plaatselijke samenleving. Wij bouwen samen met de burgers aan een gemeente die een thuis is voor alle inwoners: jong, oud, sterk en zwak, allochtoon en autochtoon.

RijnGouweLokaal is een partij die staat voor meer en betere deelname van de burger aan het bestuur van onze gemeente. Wij zijn allemaal én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de burgers die verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen.

Een lokale samenleving is meer dan een verzameling individuen. Daarom staat RijnGouweLokaal voor solidariteit met diegenen die (tijdelijk) materiële of immateriële hulp nodig hebben om op een goede en volwaardige wijze in onze samenleving te kunnen functioneren en participeren. Een stad en een dorp in een gemeente waar iedereen thuis is, zich thuis voelt, leefbaar, veilig, sociaal en groen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlphense Brug

RijnGouwelokaal is een politieke beweging die als serieuze lokale partij de blik richt op datgene wat voor bewoners van belang is. Wij zijn ontevreden over bestaande landelijke politieke partijen in Alphen. Deze partijen luisteren  te weinig naar de burger en hechten  teveel belang aan gevestigde landelijke standpunten; zie de huidige coalitie van VVD, CDA, PvdA en Christen Unie. In deze coalitie is onvoldoende zelfkritiek en- reflectie aanwezig er wordt te vaak vastgehouden aan grote projecten die veel geld kosten, maar die voor de gewone burger weinig meerwaarde bieden. Te denken valt aan het Cultuurhuis, een Maximabrug, Waterfront Lage Zijde. In onze opvatting maakt de huidige coaltie te lang – in deze samenstelling- de dienst uit waardoor bestuurlijke vernieuwing wordt afgeremd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHefbrug Boskoop

Wij staan voor een leefbare, veilige, sociale en groene stad met behoud van de dorpse kenmerken. Ook in de ons omringende kleinere kernen. Goede voorzieningen, zoals 4 zwembaden (Prins Willem Alexanderbad, De Hoorn, De Hazelaar// Hazerswoude en Aquarijn/voorheen de Thermen ), geen afbraak ten behoeve van de groei van Alphen. Wij willen meer geld investeren in mensen en minder in beton. Daarnaast, willen wij dat maatschappelijke organisaties veel meer investeren in goede voorzieningen dan dat zij investeren in het behoud van hun eigen organisatie. Wij willen werken aan een beter politiek klimaat voor alle Alphenaren, Zwammerdammers en Aarlanderveners en toekomstige inwoners uit Boskoop en Rijnwoude.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Brug bij Kouderkerk

Dit alles gebaseerd op het herstel van de menselijk maat in onze Alphense samenleving. En dan bedoelen we ook echt samenwerken en samenleven, zoals dat in de kleine dorpskernen vaak nog bestaat.

 

Bij ons handelen en in onze politiek staan wij voor:

1.Een open, eerlijk en vooral betrouwbaar gemeentebestuur.

2. Een mensenstad met de allure van een kleine stad. Bouwen alleen voor de mensen op de menselijke maat en niet voor prestige.

3. Een sociale stad, met zorg voor de medeburgers.

4. Voorzieningen en zorg dicht bij de mensen in de kernen, op een herkenbare menselijke schaal. Geen verkwisting van gemeenschapsgeld aan dure niet noodzakelijke bureaucratische organisaties die ver van de gewone burgers staan. Het college van b. en w. wordt daarop streng gecontroleerd.

5. Een bestuur dat de burgers faciliteert en luistert in plaats van regels en verplichtingen oplegt zonder echte inspraak.

6. De laagste lasten voor de burgers in de provincie Zuid-Holland.

7. Inspraak en samenspraak beter organiseren: Niet over u, maar met u.

DAAROM:

HET MOET NU ANDERS. HET KAN ANDERS, STEM LOKAAL, STEM RIJNGOUWELOKAAL

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *