Archief 2012: Fusie en Corio

RijnGouweLokaal Berichten Header

Juli

CORIO HAAKT AF!

Het blijft slecht gaan met de Lage Zijde. Vanmorgen bleek uit een persbericht dat Corio gemeend heeft niet door te moeten gaan met de ontwikkeling van de Lage Zijde. Weer maanden vergaderd en nieuwe plannen bekeken en weer helemaal voor niets!

Wanneer worden we wijs in Alphen aan den Rijn? Dit is nu al de tweede keer dat een ontwikkelaar afhaakt. Ik wil hiermee niet zeggen dat wij alle voorliggende plannen zo geweldig vonden maar het lijkt erop alsof we weer terug bij af zijn. Hoelang blijven we nog met deze puinhoop zitten?

Wij doen uiteraard mee met het verzoek om een spoeddebat want er zal verantwoording afgelegd moeten worden en we zullen ook moeten weten hoe het nu verder gaat. De gemeente heeft voor vele miljoenen aan panden gekocht en er staan er nog meer op de nominatie om gekocht te worden. Maar waarvoor eigenlijk? Niet voor een waterfront of Cultuurhuis waar niemand op zit te wachten.

We moeten terug naar het kleinschalige en wel zo snel mogelijk en we moeten kiezen voor een mooie invulling van het Nutsgebouw. Verder geen toeters en bellen aan de Lage Zijde.

En het college en de collegepartijen moeten hun verantwoordelijkheid nu nemen en met de oppositie meegaan en stoppen met dit megalomane gebeuren in Alphen aan den Rijn. De tijd is er nu rijp voor.  En ik wil voorlopig ook even niets horen over nieuwe plannen waarbij Jan Zeeman betrokken zou zijn. De gemeente staat met de rug tegen de muur en Zeeman gaat dan alles voor een “prikkie” opkopen?

Stop met de Lage Zijde voordat het te laat is. Het is inmiddels vijf over twaalf!

Laat iedereen zitten waar ze zitten en pas alleen het hoogst noodzakelijke aan.

Kies voor kleinschaligheid. En denk aan de winkeliers die aan de Lage Zijde met grote moeite het hoofd boven water houden en aan al die bewoners die al jaren geconfronteerd worden met een soort achterbuurt.

Fusie

17000 mensen stemmen op de naam Alphen aan den Rijn, dat is waar wij mee te maken hebben. Het is allemaal ontzettend onhandig wat er is gebeurd met de gewogen stemming maar ook dat was al een compromis omdat de kwestie zo moeilijk lag. Dat zelfde geldt voor het ingeschakelde bureau dat namen moest verzinnen. Het ligt gewoon gevoelig maar we moeten reëel zijn, het ging om een zwaarwegend advies en in het raadsbesluit van oktober 2011 staat dat de gemeenteraad de naam vaststelt en niemand anders. De raad beslist zonder last of ruggespraak en kan altijd een zwaarwegend advies naast zich neer leggen. Zo zijn wij als Alphen 1 dat traject ook ingegaan. En nu een overgrote meerderheid zonder gewogen stemming kiest voor Alphen aan den Rijn, is dat voor ons meer dan voldoende om tegen dit raadsvoorstel te stemmen. Er is niets mis met Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn of Rijnwoude, gemeente Alphen aan den Rijn. Ik wil niets afdoen aan al die mensen die niet op Alphen aan den Rijn hebben gestemd. Dat mag, maar zonder gewogen stemming was Alphen aan den Rijn een glorieuze winnaar.

Dat Boskoop in de krant dreigt te stoppen met de fusie, het zij zo. Wij zijn vanaf het begin aan niet zo’n voorstander van deze fusie geweest en de gang van zaken in de afgelopen weken maakt het er niet beter op. Overigens, de naam is slechts een symbool,  iedereen kan zich beter druk maken over de inhoud en de consequenties die de fusie heeft voor de inwoners als het gaat over welzijn, sport, woningbouw, financiën en ga zo maar door!

Als de raden niet unaniem zijn, gaat de kwestie naar de minister en wellicht zal dan de nieuwe raad beslissen over de naam. Dan hebben wij in ieder geval alvast een leuk verkiezingsitem.

Ank de Groot

Naschrift: na stemming in de gemeenteraad bleek een meerderheid tegen het raadsvoorstel om de nieuwe gemeente de naam Rijn- en Gouweland te geven. Nu zal de kwestie aan de minister worden voorgelegd. De nieuwe raad kan in 2014 altijd de naam weer veranderen, dus voorlopig zal de naamgeving nog wel een grote rol blijven spelen. Op zich begrijpelijk maar ik denk dat we beter kunnen kijken naar de overige consequenties voor de burgers als het om de fusie gaat. Wordt vervolgd.

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Boskoop

1 januari 2022
Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2012: Motie OBS de Zwanenburcht

13 februari 2012

Alphen 1 is voornemens deze motie in te dienen bij de aankomende raadsvergadering. Motie: voortbestaan OBS de Zwanenburcht Gemeenteraad 9 februari 2012 De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: Amendement Vestiging Discotheek

31 december 2009

December Agendapunt 11 raadsvergadering van 17 december 2009    Onderwerp: locatieonderzoek discotheek  De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 december 2009  Ondergetekenden stellen…

Lees verder