RijnGouweLokaal (RGL) heeft 1 raadslid en 3 commissieleden

Fractie

Ank de Groot-Slagter

Fractievoorzitter en Raadslid RijnGouweLokaal

Portefeuille: sociaal domein, ruimtelijke ordening, financiën en algemeen bestuur

E-mail: ankdegroot@casema.nl

Jan C. de Groot MSc

Raadscommissielid

Fractiesecretaris en Fractieassistent (alle vragen en uitnodigingen via onderstaand mailadres)

Portefeuille: ruimtelijke ordening, sociaal domein, duurzaamheid en algemeen bestuur

E-mail: jancdegroot@gmail.com

Nienke Overeem

Raadscommissielid

Portefeuille: sociaal domein en onderwijs

Ronald van de Stouwe

Raadscommissielid

Portefeuille: ruimtelijke ordening, kunst en cultuur

Bestuur RijnGouweLokaal

Wim de Wit

Voorzitter RijnGouweLokaal

Technisch voorzitter van de fractievergaderingen

E-mail:

Jan C. de Groot MSc

Secretaris RijnGouweLokaal (contactpersoon voor alle uitnodigingen)

E-mail: Jancdegroot@gmail.com

Nienke Overeem

Penningmeester RijnGouweLokaal

Steunfractie

Elleke Suitela

pic21973-1