Vergaderkalender

 

Op 18 januari vergadert de raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein en zijn er twee informatiemarkten: kinderboerderijen (20.00-21.00 uur) en blijvend thuis vanaf 21.00 uur.

Op 11 januari vergaderen de raadscommissies ruimtelijk en economisch domein en financieel, bestuurlijk en publiek domein.

Op 8 januari nieuwjaarsreceptie gemeente, 19.30 uur gemeentehuis.