Einde van de grootste traditie van Alphen: de Jaarmarkt?

Alphen aan den Rijn, RijnGouweLokaal maakt zich grote zorgen over het voornemen van de Stichting Jaarmarkt om geen vergunning aan te vragen voor de Jaarmarkt van 2024.

Uit berichten in de pers en de social media valt af te leiden dat de Stichting Jaarmarkt heeft besloten, na meerdere gesprekken met de gemeente, om dit jaar geen vergunning aan te vragen voor de jaarmarkt. Dit omdat de gemeente Alphen aan den Rijn ieder jaar met nieuwe eisen komt en voor komend seizoen vindt dat de Stichting voor nog meer kosten moet opdraaien.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaarVerkiezingskrant gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn 2022in 2026 RijnGouweLokaal?

RijnGouweLokaal wil precies weten van het college van burgemeester en wethouders hoe het zover heeft kunnen komen. Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal, heeft daarom vanavond met spoed door middel van schriftelijke vragen gesteld om helderheid te krijgen.

De volgende informatie wil RijnGouweLokaal van het college weten:

  1. Kunt u aangeven welke gesprekken er hebben plaatsgevonden met de Stichting Jaarmarkt. Zijn hier gespreksverslagen van en zo ja, kunt u deze ter inzage geven?
  2. Kunt u aangeven om welke vergunningen het gaat en welke kosten hieraan in 2023 verbonden waren?
  3. Kunt u aangeven welke nieuwe eisen er voor 2024 gesteld zijn?
  4. Kunt u aangeven wat de kosten van de vergunningen voor 2024 zijn?
  5. Bent u het met ons eens dat de Jaarmarkt de grootste traditie is in Alphen aan den Rijn en dat we er alles aan moeten doen om deze traditie in ere te houden?
  6. Bent u bereid alsnog met de Stichting Jaarmarkt in overleg te treden?
  7. Zo ja, bent u bereid de Stichting Jaarmarkt tegemoet te komen en zodanig te helpen, zowel financieel als anderszins, dat de Jaarmarkt doorgang kan vinden?
  8. Zo nee, dan zal RijnGouweLokaal via een motie deze kwestie binnen de raad aan de orde stellen.

Een aangenomen motie betekent dat het college een besluit van de raad moet uitvoeren. RijnGouweLokaal zal dit natuurlijk -zoals eerder met het parkeerbeleid succesvol is gebleken-doen.

Jaarmarkt2023 Was 2023 de laatste jaarmarkt?

Jan C. de Groot

Volgens de verdeling van de portefeuilles zijn Gerard van As van Nieuw Elan (evenementen en Alphen marketing) en Gert-Jan Schotanus (vergunningen) verantwoordelijk voor dit evenement.

Frappant detail is dat het raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan ook schriftelijk vragen aan zijn eigen wethouders heeft gesteld.

Misschien ook interessant voor u?

Sportpark Steekterpoort

Sportpark Steekterpoort

20 april 2021

Donderdagavond staat de besluitvorming van de Steekterpoort centraal. RijnGouweLokaal is TEGEN het bouwen van een nieuw distributiecentrum op deze locatie. Er wordt schaarse grond uitgegeven aan een bedrijf waar weinig…

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Vragen: verlaging van de tarieven voor het PGB naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023.

22 maart 2023

Geacht college, In de uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023 wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat 33 gemeenten in Nederland de tarieven voor PGB hebben verlaagd, dit ondanks…

Lees verder
RijnGouweLokaal NEE Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

RijnGouweLokaal: NEE!!! Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

20 juni 2021

De meeste mensen vinden duurzaamheid belangrijk en zijn niet te beroerd om hun steentje bij te dragen. Echter, de Regionale Energie Strategie roept heel veel reacties op. Een strategie vol…

Lees verder