De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid van de bewoners

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

Beste inwoners van Hazerswoude dorp,

Niets doen kan ook!

De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid van de bewoners.

In de Groene Hart Koerier staat een voorbeeldzienswijze waarbij de oplossing gevonden dient te worden door aan de oostkant van Hazerswoude dorp het verkeer naar de N11 of naar de A12 te leiden. Dit is echter verplaatsen van de problematiek en verschuiven van overlast naar de bewoners aan de oost kant van Hazerswoude dorp.

In de gemeenteraadvergadering van Alphen aan den rijn op 16 december 2021 zijn er 2 belangrijke amendementen aangenomen:

  • Het amendement waarin unaniem aangenomen is dat er geen W-20 varianten door de polders naar de N11 gaan.
  • Het amendement waarin unaniem aangegeven is dat het College van B&W de opdracht gekregen heeft om de middelen, nodig voor de aanleg van een tunnel op Hazerswoude dorp en een 2e oeververbinding bij Boskoop, te gaan regelen.

Uit onderzoeken blijkt dat de W20 varianten weinig bijdragen aan een oplossing omdat deze te weinig effect hebben. Daarnaast zijn de wegen die gebruikt zouden worden voor de W-20 varianten niet geschikt en de verkeersveiligheid op de betreffende wegen zal ernstig benadeeld zal worden.

Zonder te proberen de overlast van welke plannen dan ook naar een ander gebied door te schuiven zouden we eens stil moeten blijven staan bij een andere optie, nl niets doen.

Als er “tijdelijke” maatregelen zoals ze er nu liggen uitgevoerd gaan worden dan zal de doorstroming op de N209 verbeteren maar het Dorp heeft er alleen maar overlast en nadeel van. Het risico van een betere doorstroming is dat als die goede doorstroming gecreëerd is voor het doorgaande verkeer, dat de Provincie haar probleem opgelost ziet en er niets meer gedaan wordt aan de wens van de inwoners voor een tunnel. De goede doorstroming zorgt echter voor nog meer verkeer en oversteken van dorp West naar dorp Oost en omgekeerd wordt steeds moeilijker

Als er niets gedaan wordt dan blijft de huidige situatie bestaan en blijft er een doorstromingsprobleem. Het huidige doorgaande verkeer zal nog wel een keer nadenken om de route over het kruispunt te kiezen en zal eerder op zoek gaan naar een alternatieve route.

De bewoners wachten liever op een structurele en goede oplossing ipv genoegen te moeten nemen met halfzachte maatregelen waar het dorp alleen maar de nadelen van krijgt en alleen het doorgaande verkeer blij van wordt. Maar dat doorgaande verkeer willen we juist ontmoedigen en niet gaan aantrekken.

De provincie heeft ook een manedement aangenomen, nr 609 a. Daarin staat in het kort dat de Verlengde Bentwoudlaan er pas kan komen als de verkeersproblemen die door de aanleg daarvan verergert worden opgelost kunnen worden.

Nemen wij als inwoners dan genoegen met de halfzachte maatregelen voor ons kruispunt zoals ze nu bedacht zijn of gaan we voor een echte oplossing, namelijk een overdekte tunnel?

De uitspraken dat er nooit een tunnel komt zijn in tegenspraak met de door de raad aangenomen motie/Amendementen van 16 december.

Dus dien een zienswijze in waarbij u aangeeft dat u geen genoegen neemt met halve maatregelen maar dien een zienswijze in waarin u de overdekte tunnel eist!

Het begin daarvoor is gemaakt in de raadsvergadering van 16 december.

Laten wij ervoor zorgen dat die aangenomen amendementen geen verkiezingsbeloftes blijken te zijn maar laten wij de gemeentelijke politiek aan hun uitspraken houden en de provincie duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor de maatregelen zoals ze er nu liggen.

Voor 1 juli kan iedereen zijn/haar zienswijze indienen bij de Provincie, doe dat vooral door een mail te sturen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl

Voorbeeld:

Provincie Zuid-Holland, Team n207 Zuid

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Zienswijze.n207zuid@pzh.nl

Datum 30 juni 2022

Betreft: zienswijze dossiernummer: DOS-2017-0005372.

Geachte Mevrouw, Meneer,

Hierbij dient ondergetekende een zienswijze in naar aanleiding van het inpassingsplan N207 Zuid, vastgesteld op 31 mei 2022 en ter inzage gelegd van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022. Deze zienswijze heeft betrekking op de verkeersmaatregelen rond het kruispunt in Hazerswoude dorp.

Ik ben tegen de plannen omdat het halfzachte plannen zijn welke alleen maar nadelen veroorzaken voor de inwoners van ons mooie dorp en alleen maar voordelen veroorzaakt voor het doorgaande verkeer.  Er is maar 1 oplossing die structureel en langdurig zal zijn en ons mooie dorp niet in tweeën zal splitsen namelijk een overdekte tunnel. Doorgaand verkeer onderdoor en dorpsverkeer bovenlangs een gezellige dorpskern zonder overlast van het doorgaande verkeer.

Een tunnel in Hazerswoude dorp, Logisch!

Misschien ook interessant voor u?

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Woningbouw

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Woningbouw

20 maart 2018
Lees verder
Alphense Cultuurdebat 9 maart 2022 Ronald van de Stouwe

Alphense Cultuurdebat op 9 maart

13 februari 2022

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wil ik u graag uitnodigen namens het culturele netwerk KHABBAZ en de gehele sector voor het Alphense cultuurdebat op woensdagavond 9 maart om 19.30u, in Theater Castellum. …

Lees verder
Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn Paul de Hoog

Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn

1 september 2014

Door: Paul de Hoog Er is iets grondig mis met de bestuurscultuur binnen Alphen en in het bijzonder binnen de Raad. Vandaag zag ik een bericht van raadslid Ronald Geurts…

Lees verder