Email aan fractie of het bestuur van RijnGouweLokaal: RijnGouweLokaal@gmail.com

Telefoonnummer: 0172-493053 of 0172-853917

Fractievoorzitter

Ank de Groot-Slagter

Telnr: 0172-493053

E-mail: ankdegrootslagter@gmail.com

Bestuurs- en fractiesecretariaat:

Secretaris: Jan C. de Groot MSc

Nicolaas Beetsstraat 6
2406 XC Alphen a/d Rijn
Telnr: 0172-853917

E-mail: Jancdegroot@gmail.com

Wijkcontactpersonen:

Lage Zijde Noord:

Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Lage Zijde Zuid:

Jan de Groot en Ank de Groot-Slagter

Hoge Zijde Noord: Zeeheldenbuurt, Rode Dorp en Groene Dorp:

Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot Hoge Zijde Zuid: Bomenbuurt, Stationsbuurt: Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Berendrecht:

Jan de Groot

Kerk en Zanen

Ronald van de Stouwe

Eeg Bollebakker

Ridderveld

Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Aarlanderveen:

Ank de Groot-Slagter

Zwammerdam:

Ank de Groot-Slagter en Wim de Wit

Boskoop:

David Moering, Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Hazerswoude Rijndijk/ Koudekerk

Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Hazerswoude Dorp

Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot

Benthuizen

Ank de Groot-Slagter

Wilt u RijnGouweLokaal ondersteunen bij de verkiezingen, dan kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter, partijvoorzitter of fractiesecretaris.

Wilt u een fractievergadering bijwonen?/ Wilt u van tevoren contact opnemen met de fractiesecretaris zodat wij op de hoogte zijn van uw komst.