Betaalbare parkeertarieven voor mantelzorgers

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

RAADSVERGADERING 24 november 2022

 

AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7

“7.b.     De opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000,00       structureel bijgeraamd

te vervangen door:

“7.b.     De tariefsverhoging van het straatparkeren (31%) geldt niet voor de gereduceerde         tarieven die bij de digitale bezoekersregeling worden betaald, waardoor het   geraamde bedrag ad € 343.000,00 lager zal uitvallen.

 

MOTIVATIE

Gratis parkeren bestaat niet.

Volgens de toelichting bij het raadsbesluit worden de tarieven bij de digitale bezoekersregeling aangepast met de tariefsverhoging van 31% omdat deze bezoekersregeling is gekoppeld aan het straatparkeren.

De bezoekersregeling is met name bestemd voor mensen die regelmatig bij iemand op bezoek gaan, dan wel mantelzorg verrichten en is gekoppeld aan een aantal uren per kwartaal, met een dagkaart van maximaal € 5,10. Om het anderhalf uur gratis parkeren mogelijk te maken in de parkeergarages in het centrum voor mensen buiten het centrum, moeten de gebruikers van de bezoekersregeling 31% meer gaan betalen. We hebben het hierbij dus o.a. over mantelzorgers, waarvan iedereen vindt dat ze hard nodig zijn en waar we erg blij mee zijn. De bezoekersregeling dient daarom buiten de verhoging van het straatparkeren te vallen.

 

Ank de Groot-Slagter,

 

 

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal is tegen windturbines

RijnGouweLokaal is TEGEN windturbines

26 februari 2022

Antwoorden van de minister van klimaat en energie Rob Jetten op kamervragen: – Uitgaande van deze procedure met brede participatie, (internet)consultatie, toetsen, advies van de Commissie m.e.r., voorhang en advies van…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: april-juli

30 juli 2009

Juli Algemene Beschouwingen 2009 Voorzitter, eerst wat inhoudelijke zaken over de Voorjaarsnota. Daarna wil ik afsluiten met een conclusie. Een aantal zaken in deze Voorjaarsnota baart ons buitengewoon veel zorgen.Het…

Lees verder
Arno Klos

Artikel Leidsch Dagblad: Voor Arno Klos (60) is de gemeenteraad een experiment ’Misschien is dit wel iets voor mij’

27 februari 2022

Arno Klos (60): ,,Ik had mijn bedenkingen bij de politiek. Ik ben eigenlijk niet zo politiek ingesteld. Maar ik wil toch eens kijken hoe het echt is. Daarom sta ik…

Lees verder