Betaalbare parkeertarieven voor mantelzorgers

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

RAADSVERGADERING 24 november 2022

 

AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7

“7.b.     De opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000,00       structureel bijgeraamd

te vervangen door:

“7.b.     De tariefsverhoging van het straatparkeren (31%) geldt niet voor de gereduceerde         tarieven die bij de digitale bezoekersregeling worden betaald, waardoor het   geraamde bedrag ad € 343.000,00 lager zal uitvallen.

 

MOTIVATIE

Gratis parkeren bestaat niet.

Volgens de toelichting bij het raadsbesluit worden de tarieven bij de digitale bezoekersregeling aangepast met de tariefsverhoging van 31% omdat deze bezoekersregeling is gekoppeld aan het straatparkeren.

De bezoekersregeling is met name bestemd voor mensen die regelmatig bij iemand op bezoek gaan, dan wel mantelzorg verrichten en is gekoppeld aan een aantal uren per kwartaal, met een dagkaart van maximaal € 5,10. Om het anderhalf uur gratis parkeren mogelijk te maken in de parkeergarages in het centrum voor mensen buiten het centrum, moeten de gebruikers van de bezoekersregeling 31% meer gaan betalen. We hebben het hierbij dus o.a. over mantelzorgers, waarvan iedereen vindt dat ze hard nodig zijn en waar we erg blij mee zijn. De bezoekersregeling dient daarom buiten de verhoging van het straatparkeren te vallen.

 

Ank de Groot-Slagter,

 

 

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal is tegen windturbines

RijnGouweLokaal is TEGEN windturbines

26 februari 2022

Antwoorden van de minister van klimaat en energie Rob Jetten op kamervragen: – Uitgaande van deze procedure met brede participatie, (internet)consultatie, toetsen, advies van de Commissie m.e.r., voorhang en advies van…

Lees verder
Lijsttrekkersinterview Studio Alphen gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn 2022

Motie RijnGouweLokaal Aanpassing Parkeerbelastingen

26 januari 2023

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 26 januari 2023. OVERWEGENDE: dat op 24 november 2022 de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2022 is vastgesteld; dat volgens deze verordening vanaf dat moment…

Lees verder
Openbaar Toilet

Archief 2009: Openbaar Toilet en Muziektent

12 augustus 2009

RijnGouweLokaal blijft nog steeds inzetten op meer openbare toiletten in de openbare ruimten en natuurlijk een muziektent in het Bospark!

Lees verder