Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk – Dorpsstraat – Hoogewaard in Koudekerk.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 28 juli 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk  – Dorpsstraat  – Hoogewaard in Koudekerk.

Geacht College,

In Koudekerk wordt er al jaren veel te hard gereden en destijds is door de toenmalige wethouder al herhaaldelijk beloofd dat er actie ondernomen zou worden.

De hoge snelheden op de Hondsdijk  – Dorpsstraat –  Hoogewaard spelen al vanaf 2009 en ondanks dat er wegversmallingen zijn om de snelheid er uit te halen en er een 30 km zone is ingesteld heeft dit niet geleid tot het gewenste effect.

Dit brengt onze fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat dit de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt?
  2. Is het college het met ons eens dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp?
  3. Is het college het met ons van mening dat snelheidscamera’s de enige oplossing  zijn nu intensieve controle door de politie achterwege blijft en de destijds getroffen maatregelen niet het beoogde effect hebben opgeleverd?
  4. Is het college bereid  nu actie te ondernemen ondernomen door op korte termijn over te gaan tot  het plaatsen van camera’s?
  5. Indien het college hiertoe niet bereid is, met welke maatregelen denkt u de verkeersveiligheid op de Hondsdijk  – Dorpstraat  – Hoogewaard dan te gaan waarborgen en ervoor te zorgen dat er niet harder dan 30 km wordt gereden?

De antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet

Namens de fractie van RijnGouweLokaal (RGL),

Nico de Jong

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

Archief 2011: Beste Julianabrug

13 november 2011

November Beste Julianabrug, Al heel lang maak jij deel uit van mijn leven. Je bent dan ook maar iets ouder dan ik. Jij werd geopend in september 1953 en ik…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Aftreden wethouders en toekomst Thorbeckeplein

20 maart 2011

Maart De toekomst van het Thorbeckeplein en het ronduit onbeschofte gedrag van de machtigste man van Alphen Enige tijd geleden werd ik door Eveline Verhoeve uitgenodigd om mijn visie te…

Lees verder
Robert de Hoog

Archief 2010: Verkiezingen 2010: Robert de Hoog

28 februari 2010

Ook voor en door inwoners die geen Gouden Kalf gewonnen hebben;)  Dus aan alle fans van Robert: “Pak je kans om met hem op de foto te gaan” Bron: AlphenCC,…

Lees verder