Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk – Dorpsstraat – Hoogewaard in Koudekerk.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 28 juli 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk  – Dorpsstraat  – Hoogewaard in Koudekerk.

Geacht College,

In Koudekerk wordt er al jaren veel te hard gereden en destijds is door de toenmalige wethouder al herhaaldelijk beloofd dat er actie ondernomen zou worden.

De hoge snelheden op de Hondsdijk  – Dorpsstraat –  Hoogewaard spelen al vanaf 2009 en ondanks dat er wegversmallingen zijn om de snelheid er uit te halen en er een 30 km zone is ingesteld heeft dit niet geleid tot het gewenste effect.

Dit brengt onze fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat dit de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt?
  2. Is het college het met ons eens dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp?
  3. Is het college het met ons van mening dat snelheidscamera’s de enige oplossing  zijn nu intensieve controle door de politie achterwege blijft en de destijds getroffen maatregelen niet het beoogde effect hebben opgeleverd?
  4. Is het college bereid  nu actie te ondernemen ondernomen door op korte termijn over te gaan tot  het plaatsen van camera’s?
  5. Indien het college hiertoe niet bereid is, met welke maatregelen denkt u de verkeersveiligheid op de Hondsdijk  – Dorpstraat  – Hoogewaard dan te gaan waarborgen en ervoor te zorgen dat er niet harder dan 30 km wordt gereden?

De antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet

Namens de fractie van RijnGouweLokaal (RGL),

Nico de Jong

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Openbaar Toilet

Archief 2009: Openbaar Toilet en Muziektent

12 augustus 2009

RijnGouweLokaal blijft nog steeds inzetten op meer openbare toiletten in de openbare ruimten en natuurlijk een muziektent in het Bospark!

Lees verder

Vragen RijnGouweLokaal aan het gemeentebestuur inzake overlast Diamantstraat

15 augustus 2018

Vragen RijnGouweLokaal aan het gemeentebestuur inzake overlast Diamantstraat Alphen aan den Rijn, 15 augustus 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Geacht College, Onze fractie heeft vragen naar aanleiding van…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Conclusie Habeko-debat: RijnGouweLokaal is dé kernenpartij van Alphen!

11 maart 2022

De aula van het Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp was afgelopen donderdagavond politiek strijdtoneel. In verkiezingstijd worden dorpskernen wél serieus genomen; weinig verrassend dus dat nu wél alle partijen aanwezig…

Lees verder