Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk – Dorpsstraat – Hoogewaard in Koudekerk.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 28 juli 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk  – Dorpsstraat  – Hoogewaard in Koudekerk.

Geacht College,

In Koudekerk wordt er al jaren veel te hard gereden en destijds is door de toenmalige wethouder al herhaaldelijk beloofd dat er actie ondernomen zou worden.

De hoge snelheden op de Hondsdijk  – Dorpsstraat –  Hoogewaard spelen al vanaf 2009 en ondanks dat er wegversmallingen zijn om de snelheid er uit te halen en er een 30 km zone is ingesteld heeft dit niet geleid tot het gewenste effect.

Dit brengt onze fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat dit de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt?
  2. Is het college het met ons eens dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp?
  3. Is het college het met ons van mening dat snelheidscamera’s de enige oplossing  zijn nu intensieve controle door de politie achterwege blijft en de destijds getroffen maatregelen niet het beoogde effect hebben opgeleverd?
  4. Is het college bereid  nu actie te ondernemen ondernomen door op korte termijn over te gaan tot  het plaatsen van camera’s?
  5. Indien het college hiertoe niet bereid is, met welke maatregelen denkt u de verkeersveiligheid op de Hondsdijk  – Dorpstraat  – Hoogewaard dan te gaan waarborgen en ervoor te zorgen dat er niet harder dan 30 km wordt gereden?

De antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet

Namens de fractie van RijnGouweLokaal (RGL),

Nico de Jong

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Boskoop

1 januari 2022
Lees verder
Verkeershorror-Hazerswoude-Dorp-en-Boskoop-wat-gaan-we-eraan-doen

Verkeershorror Hazerswoude-Dorp en Boskoop, wat gaan we eraan doen?

6 maart 2022

Beste inwoners van Hazerswoude en Boskoop, Een tunnel bij Hazerswoude-Dorp en een tweede oeververbinding bij Boskoop, logisch, toch? Geen overbodige luxe, maar een pure noodzaak voor een veel betere en…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: april-juli

30 juli 2009

Juli Algemene Beschouwingen 2009 Voorzitter, eerst wat inhoudelijke zaken over de Voorjaarsnota. Daarna wil ik afsluiten met een conclusie. Een aantal zaken in deze Voorjaarsnota baart ons buitengewoon veel zorgen.Het…

Lees verder