Archief 2009: maart

RijnGouweLokaal Berichten Header

Maart

TOELICHTING MOTIE STADSKIOSK

Op 14 december 1972 kocht de gemeente Alphen aan den Rijn voor een symbolisch bedrag van € 2,50 de grafkapel achter de Adventskerk van de eigenaar, P.A.J. Baron de Smeth.

Hiermee kwam een van de weinige Alphense monumenten in handen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het najaar van 1973 werd de restauratie aangevangen waarna Alphen aan den Rijn een mooi monument rijker werd. Dat werd versterkt toen in november 2005 de grafkapel een openbare functie kreeg en een stiltecentrum werd. Een onthaastingsplek in het drukke centrum van Alphen aan den Rijn. In de avonduren wordt de Adventskerk, de beeldbepalende kerk in het centrum, verlicht , zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, zodat de mooie ramen goed tot hun recht komen. Een beeldentuin tussen de kerk en de Grafkapel, de “Tijger en Leeuw” en de mooie boom maken dit stukje Alphen aan den Rijn tot een uniek plekje in het centrum onze gemeente.

Helaas dreigt dit unieke plekje in het centrum van Alphen aan den Rijn te verdwijnen.

Er is een aanvraag ingediend om naast het Centrum Beeldende Kunst een stadskiosk te plaatsen. De initiatiefnemer van de stadskiosken in Nederland, Patrick Faber, wil namelijk in elke gemeente in Nederland met meer dan 40.000 inwoners een stadskiosk plaatsen. Het is de bedoeling dat die stadskiosk tijdschriften, kranten, tabak, ijs, koffie etc. gaat verkopen. Een stadskiosk is niet in strijd met het bestemmingsplan en het college heeft daarom inmiddels toestemming gegeven op de plek naast het Centrum voor Beeldende Kunst een stadskiosk te plaatsen. Het college is namelijk van mening dat een stadskiosk een extra voorziening is voor het stadscentrum. Over dat laatste kunnen de meningen verschillen. Immers aan de Hoge Zijde van het stadscentrum zijn alle door de stadskiosk aangeboden zaken volop te verkrijgen. Denk aan het Rijnplein, McDonald’s, Hoogvliet, Formule Shop en zelfs in het stadskantoor kan men tegenwoordig koffie kopen. Er is dus geen sprake van aanvullende zaken met een toegevoegde waarde voor het stadscentrum. Ook de mooie grote boom, een van de weinige in het centrum met veel steen, dreigt (gedeeltelijk) aan het zicht te worden ontrokken.

Verder is het natuurlijk zo dat niet alles wat in een bestemmingsplan is toegestaan, ook gebouwd moet worden.

Door het plaatsen van de kiosk wordt verder aan de achterzijde een sociaal onveilige plek gecreëerd, hetgeen eveneens ongewenst is.  

Daarom dus een motie tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2009 met als strekking een dringend beroep op het college om de afgegeven vergunning voor de te bouwen kiosk voor wat betreft de locatie te wijzigen. Het gaat er niet om dat er geen kiosk mag komen in Alphen aan den Rijn maar niet op deze unieke plaats.

Het stiltecentrum, voorheen Grafkapel, de Adventskerk,  De Tijger en de Leeuw, de beeldentuin en de mooie grote boom zijn beeldbepalend op die plek van Alphen aan den Rijn en dat beeld dient niet verstoord te worden door een stadskiosk.

Ter informatie nog wat achtergrondgegevens van de grafkapel omdat wellicht niet iedereen van de geschiedenis van deze kapel op de hoogte is. Uiteraard is ook over de Adventskerk meer informatie voorhanden indien gewenst.

Namens Alphen Eén,

Ank de Groot-Slagter

Motie Stadskiosk

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 26 maart 2009

Onderwerp: stadskiosk

De Raad, gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het college onder nummer B2008/512 een vergunning heeft verleend voor het bouwen van een stadskiosk, plaatselijke bekend Castellumstraat nr. 1 E en de brug; dat de te bouwen kiosk weliswaar niet in strijd is met het bestemmingsplan maar dat niet alles wat in het bestemmingsplan is toegestaan, ook gebouwd moet worden; dat de te bouwen kiosk het zicht op een tweetal beeldbepalende Alphense monumenten (Grafkapel en Adventskerk) zal ontnemen terwijl de ruimtelijke werking van de standbeelden van De Tijger en de Leeuw geheel, althans gedeeltelijk, verloren dreigt te gaan; ook een van de weinige grote bomen in het centrum dreigt (gedeeltelijk) aan het zicht te worden ontrokken Verzoekt het college daarom de eerder afgegeven bouwvergunning te vernietigen voor wat betreft het perceel Castellumstraat (tussen nr. 1 E en de brug) en in overleg met de initiatiefnemer op zoek te gaan naar een nieuw perceel binnen de gemeente, waar de kiosk gebouwd kan worden; en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening en naam: Alphen Eén

Persbericht Motie Stadkiosk

De fractie van Alphen Eén zal tijdens de raadsvergadering van 26 maart a.s. een motie indienen naar aanleiding van de inmiddels verleende bouwvergunning een stadskiosk aan de Castellumstraat neer te zetten. De fractie wil dat het college de afgegeven bouwvergunning vernietigt en in overleg met de initiatiefnemer op zoek gaat naar een andere plek. Alphen Eén is van mening dat door het plaatsen van de kiosk afbreuk wordt gedaan aan dit mooie plekje van Alphen aan den Rijn. Stiltecentrum en Adventskerk zijn beeldbepalende monumentale panden in het centrum en een stadskiosk past niet op deze plaats. Ook een van de weinige bomen in het centrum dreigt op deze plaats aan het zicht onttrokken te worden.

De fractie is dus niet tegen een stadskiosk maar wel tegen de gekozen locatie.

De fractie hoopt een meerderheid te vinden in de raad om zo het college te dwingen terug te komen op de afgegeven bouwvergunning en de eventuele (financiële) consequenties daarvan te nemen.

Geplaatst in ,

Misschien ook interessant voor u?

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid van de bewoners

23 juni 2022

Beste inwoners van Hazerswoude dorp, Niets doen kan ook! De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid…

Lees verder
De visie van RijnGouweLokaal Woningnood in Alphen aan den Rijn

De visie van RijnGouweLokaal: Woningnood in Alphen aan den Rijn

7 maart 2022

In koor beloven alle partijen in Alphen aan den Rijn u vooral één ding: huizen. Het tegengaan van woningnood staat terecht centraal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en ook wij begrijpen…

Lees verder
Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Dorpsraden

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Dorpsraden

20 maart 2018
Lees verder