Amendement De Thermen 2 Prijskaartje

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Agendapunt 8 raadsvergadering van 17 juli 2008

 

Onderwerp: keuze ontwikkelingsmodel locatie zwembad De Thermen

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 juli 2008
Ondergetekende stelt het volgende aanvullende amendement voor:

5.: De meerkosten van het nieuwe zwembad vast te stellen op € 525.000,00 aan jaarlasten, bestaande uit € 375.000,00 kapitaallasten welke gedekt zullen worden uit de gemeentebegroting en € 150.000,00 aan exploitatielasten, welke gedekt zullen worden uit de zwembadexploitatie.

Volgens de huidige gegevens gaan alle gebruikers rond de 30% meer betalen. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling omdat een zwemvoorziening een laagdrempelig karakter moet hebben. Aan de andere kant vinden wij het reëel dat aan de gebruikers een bescheiden (extra) vergoeding wordt gevraagd. Door een scheiding aan te brengen in de exploitatielasten (deze houden rechtstreeks verband met het gebruik van het zwembad) en de kapitaallasten (dit zijn indirecte kosten en de gemeente krijgt daar een gebouw voor terug en we financieren vaker grote projecten) kan de prijsstijging binnen de perken blijven. Daarnaast is het zo dat – mocht de kwestie van de verzekering een goede afloop voor de gemeente hebben – de gemeente extra middelen gaat ontvangen die weer in mindering kunnen worden gebracht op de totale bouwsom, waardoor de kapitaallasten lager worden.
Ondertekening en naam:   Alphen Eén

Dit amendement is niet gesteund door de VVD, CDA, PvdA

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *