Algemene Beschouwingen: Financiële zorgen gemeente Alphen aan den Rijn

Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

Door: Ank de Groot-Slagter

De begroting is sluitend, maar welke inwoner zal zich er druk over maken. De horeca worstelt en denkt aan zijn eigen begroting die zeker niet sluitend is net als menig winkelier die ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Werkloosheid dreigt voor ouderen en jongeren en veel gezellige zaken behoren tot het verleden. De mentale gezondheid van mensen gaat achteruit en huiselijk geweld lijkt toe te nemen. Sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn gesloten, in de kerk mag je met 30 mensen bij elkaar komen en de spanning in de maatschappij loopt op tussen voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen.

Alphen staat er vergeleken met andere gemeenten niet slecht voor stelt het college. alhoewel de cijfers door de coronatijd lastig te interpreteren zijn. Voor een aantal zaken zoals speelruimteplan moet nog wel geld gevonden worden net als voor het Oude Raadhuis, dus we zijn er nog niet. Verder doen we weer een groot beroep op onze reserves Dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan, want reserves zijn niet onuitputtelijk.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden want de financiën  zullen hoe dan ook door Corona meer onder druk komen te staan en de druk op het sociaal domein zal toenemen. Overigens, een deskundige burger heeft geprobeerd de in de begroting in één opslag genoemde Post Samenkracht en Burgerparticipatie van ongeveer € 25 mio die niet in 2020 vermeld stond, te traceren in de programmabegroting, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks diverse pogingen de leesbaarheid te verbeteren, zijn we er nog lang niet.

Er zal dus nog meer geld moeten komen nu de tweede golf een feit lijkt. Het lijkt erop alsof het college de gevolgen onderschat en teveel naar de huidige zwarte cijfers kijkt, maar dit gaat nog jaren doorwerken in de financiën en we zullen nu maatregelen moeten nemen en niet langer afwachten.

Er zal eerder een beroep worden gedaan op bijstand schuldsanering, eenzaamheid zal bestreden moeten worden, verenigingen zullen steun vragen en de fondsen die ter beschikking zijn gesteld zullen ergens vandaan moeten komen. Naar de mening van RijnGouweLokaal zal er dus zeer goed gekeken moeten worden naar overbodige uitgaven en sommige subsidieslurpers. Over de bodemloze put Castellum hebben we het al zo vaak gehad. Misschien toch maar verkopen aan een investeerder en daar een mooie woontoren neerzetten met onderin een bioscoop en een theaterzaal. Wij snappen verder steeds niets dat er in het theater nu een poppodium moet komen, terwijl in het rapport rond Castellum dat afgewezen wordt. Overigens, daar is nu wat ons betreft sowieso geen geld meer voor.

De exploitatie van het zwembad zal veel extra geld vragen en vanaf  januari 2022 moet er extra bijgepast worden. Dat steekt schril af bij de grootse plannen die deze week werden gepresenteerd. Wij vragen ons wel af hoe het ontvangen van diverse Corona-gelden door het zwembad zich verhoudt met de ontslaan van diverse personeelsleden. Wellicht kan de wethouder van sport daarover iets zeggen.

In dit rijtje hoort ook Archeon thuis. Het college heeft besloten het ontwerp en de realisatie van het museum naar zich toe te trekken omdat dit een te grote opgave voor Archeon is. Ook het inrichten en de uitwerking van de governance zijn na een aantal jaren nog steeds niet geregeld, waarvoor een extern deskundige moet worden ingeschakeld, terwijl ook de financiële haalbaarheid twijfelachtig is en de uiteindelijke realisatie een grotere financiële betrokkenheid van de overheid vraagt. Dat lijkt mij een onverantwoorde uitgave in een tijd waarop we op iedere cent moeten letten, maar dat niet alleen. Archeon is nu al zo lang bezig met dit plan en elke keer is er weer iets anders. Waarom niet gewoon zeggen dat het niet haalbaar is, zeker niet nu

Dus breng de schepen onder in Ipse De Bruggen in Zwammerdam, daar waar ze vandaan komen. En als we al geld willen uitgeven, dan aan het Oude Raadhuis. Maak daar iets moois op het gebied van cultuur van.

Verder zijn wij zeer kritisch over het van buiten naar binnen werken, zeker in het ruimtelijk domein. Of het nu bewoners rond het ARC-terrein zijn of bij de Saffierstraat, de Heimanswetering, de burg. Warnaarkade, de Dorpsraad Boskoop, de Dorpsraad Benthuizen, de bewoners aan de Stuyvesantlaan met hun beschadigde woning, de begrafenisondernemers, de inwoners in het centrum in verband met de parkeerproblemen, het bomenpanel, de bewoners van de Sacharovlaan: men voelt zich niet gehoord en serieus genomen. Het college laat hier echt grote steken vallen.

Voor RGL zijn er  verder de nodige pijnpunten:

–           gebrek aan betaalbare woningen, waarbij we het percentage sociale woningbouw niet halen en een slagingspercentage van 20% om aan een sociale woning te komen, misleidend is;

–           de alsmaar duurder wordende afvalverwerking,

–           economie en werkgelegenheid, waarbij we zorgen hebben over Rijnvicus, terwijl we ons verder afvragen of in deze tijd van dreigende werkloosheid de wethouder economische zaken samen met de wethouder van het sociaal domein kan kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om  door bijvoorbeeld een right to challenge mensen aan het werk te helpen door andere partijen dan Rijnvicus.

–           leefbaarheid in het centrum moet aandacht hebben. Er zijn de afgelopen jaren heel veel huizen bijgebouwd. Heel veel mensen op een niet te grote oppervlakte met te weinig groen en veel te weinig te parkeerruimte en veel verkeersbewegingen.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Aansluiting op het Nachtnet en Het Kasteel

12 februari 2010

Februari RijnGouweLokaal blijft van mening dat aansluiting op het nachtnet in een brederperspectief moet worden gezien en natuurlijk moet ook het signaal vanKasteel mee worden genomen. Jongeren zullen Alphen uitgaan…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Alphen aan den Rijn West

1 januari 2022
Lees verder

Kern Hazerswoude-Dorp Benthuizen

1 januari 2022
Lees verder