Algemene Beschouwingen 2015

Vijf minuten is niet veel, dus ik heb een keuze gemaakt en het zal in hoofdzaak over het sociaal en maatschappelijk domein gaan.

De crisis is over en het gaat goed in Nederland. Het kabinet strooit met

miljarden en ook in Alphen aan den Rijn houden we geld over. Fantastisch

allemaal. Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk. Mensen die in de bijstand zitten,

worden labbekakken genoemd, ouderen gaan niet meeprofiteren van iets

extra’s en als je hulp nodig hebt of chronisch ziek bent, heb je zowel landelijk

als plaatselijk pech gehad. En een kwart van Nederland kan niet op vakantie

omdat ze met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

 

 

Dit geldt dus voor Nederland maar vanavond met name ook voor Alphen aan

den Rijn. Want juist in onze eigen gemeente zouden we dat verschil kunnen en

moeten maken.

 

 

We hebben onze mond vol over nieuw en anders maar betekent dat eigenlijk

niet gewoon verschraling en slechter. Immers, er is sprake van een

taakstellende bezuiniging op het geheel van welzijn, cultuur en sport, juist die

zaken die een samenleving meer maken dan een verzameling individuen.

 

 

Ook als we nu kritisch naar de voorliggende kadernota kijken gaat er heel veel

geld naar economisch beleidsplan waar ik net als iets over heb gezegd. Dat

mag best een miljoen per jaar kosten en volgend jaar zelfs nog

€ 500.000,00 meer. Dit zou fantastisch veel geld zijn om gedeeltelijk in te zetten

voor werkgelegenheid in de sociale sector, om zo te tonen dat wij de

Alphenaren die ondersteuning nodig hebben, gewoon helpen.

 

 

Schokkend is ook de meicirculaire waaruit blijkt dat de bezuinigingen op de

jeugdzorg alleen maar zullen toenemen. Natuurlijk, dat is landelijk beleid en dat

neem ik de PvdA en de VVD hoogst kwalijk. Veel jongeren lijken extra in de

knel te raken. Dat was gisteren uitgebreid n het AD te lezen. Wij zouden dit

soort bezuinigingen in Alphen ongedaan kunnen maken door minder te

besteden aan andere zaken. Waarom zoveel geld naar de plannen rond de

openbare ruimte. Plannen die wij financieren uit de precariorechten. Een

nieuwe melkkoe is namelijk gevonden. De burgers wordt beloofd dat er geen

verhogingen komen en als de brief van Oasen dan bij iedereen op de mat valt,

stelt het college dat het hier gaat om een indirecte verhoging. Leuke verhoging

die voorlopig meer dan 3 miljoen structureel gaat opbrengen. En als je dat geld

dan eens aan mensen zou besteden in plaats van aan de openbare ruimte, ja

zelfs als zou je de helft daarvan aan mensen besteden, dan laat je zien dat het

je ernst is met de sociale agenda. Dan zou ik er in het alleruiterste geval nog

wel mee kunnen leven. Want het probleem bij dit alles is dat het college stelt

dat de mogelijke negatieve gevolgen van het verdeelprogramma binnen

programma 1 moeten/kunnen worden opgevangen. Wat houdt dat in? Nog

minder thuiszorg? Nog minder hulpmiddelen? Nog minder jeugdzorg?

 

 

Er mag dus heel veel geld naar openbare ruimte gaan. Dat mag wat ons betreft

heel veel minder. Wij zetten dat geld liever in voor andere zaken, zoals de  Streekmuziekschool, de bibliotheek, buurt- en sportverenigingen en wij kiezen

voor een ruim zwembadaanbod. Die discussies moeten namelijk allemaal nog

gevoerd worden. Bij het Economisch Beleidsplan hebben we het over

werkgelegenheid maar we vergeten dat Sportspectrum 110 mensen in dienst

heeft, waarvan het maar de vraag is hoeveel er blijven. Dat zelfde geldt voor de

bibliotheek of het theater. Het had dit college gesierd om ook kritisch naar de

andere programma’s te kijken en met een meer evenwichtig voorstel te komen,

waar ook de sociale en maatschappelijke agenda van kan profiteren.

 

 

Het college is trots op een overschot van € 2.6 miljoen. Wij niet. Wij hadden

graag gezien dat de maatschappelijke onrust in Alphen minder zou zijn,

mensen behoorlijke zorg krijgen, de bibliotheek een behoorlijk onderkomen

heeft, de Streekmuziekschool gewoon muziek kan blijven maken in haar

gebouw, sportverenigingen zich niet het hoofd moeten breken hoe het verder

moet.

 

 

Het lijkt wel of Alphen uit twee werelden bestaat. Een wereld waarin alles prima

gaat, men elkaar de bal toespeelt en met elkaar een glas drinkt en een wereld

waar het knokken is om zorg die men nodig heeft, werkloosheid door de

nodige faillissementen ook in Alphen aan den Rijn, een toenemend aantal

klanten bij de Voedselbank. Die kloof moeten we proberen te dichten in Alphen

aan den Rijn. Dat doen we in de eerste plaats om te zorgen dat het sociaal

domein die financiële middelen krijgt die daarvoor nodig zijn, ook al zal dat

inhouden dat we op andere gebieden minder geld te besteden hebben. Die

keuze mis ik in deze kadernota. Ik roep het college op bij de voorbereiding van

de begroting hier nog eens zeer kritisch naar te kijken.

 

 

Mijn keuze om het vanavond over het sociaal domein te hebben, komt

allereerst door ons meldpunt, waar we schrijnende gevallen horen.

 

 

Ik werd in deze keuze bevestigd door een noodkreet die een Alphense

inwoonster eergisteren op Facebook plaatste: ook bezuinigen ze op

chronische zieken door geen invalidekaart meer af te geven omdat mensen er

buitenaf te goed uitzien, dus ook de scootmobiel gaat foetsie. Van mijn laatste

centjes koop ik echte geraniums om er achter te zitten en weg te kwijnen. Dit

verhaal eindigt met: “En ik bid en hoop dat dit gedoe met bezuinigen snel over

is en dat alles weer naar het oude mag, Want dit is geen lever meer dit is HEL”.

 

 

Voorzitter, in deze kadernota worden keuzes gemaakt die niet de keuzes van

RijnGouweLokaal zijn.

 

Ank de Groot-Slagter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *