ACCOMMODATIEBELEID

ACCOMMODATIEBELEID

Inbreng Ank de Groot Slagter

 

Eindelijk, we hebben er lang op gewacht maar vanavond is er dan eindelijk sprake van een discussie over accommodatiebeleid. En dat werd tijd. Voordeel is als je lang raadslid bent, dat je veel oude stukken hebt. In mijn oude stukken vond ik rapport over accommodatiebeleid van het bureau DSP Amsterdam in verband met een discussiebijeenkomst in november 2001. Dat rapport verschilt eigenlijk heel weinig met de stukken die nu voorliggen en dat is eigenlijk verbijsterend. Dat houdt dus in dat we veel tijd verloren hebben laten gaan om te komen tot een goed accommodatiebeleid. Dat er dus nu druk achter zou zitten om de motie van wantrouwen van de niet-collegepartijen is dus onzin. We wachten hier jaren op.

Eerst wal algemene zaken.

In het rapport van 2001 werd allereerst gesproken over de vraag naar accommodaties en die vraag wordt wat mij betreft ook vandaag niet beantwoord. Er ligt vandaag een stuk voor dat in feite een inventarisatie is van een aantal gebouwen die gedeeltelijk kunnen blijven bestaan of meteen verdwijnen en verder nieuwbouw van 4 nieuwe panden. Een en ander gebeurt op grond van de wijkprofielen en wordt gekoppeld aan de WMO. Maar accommodatiebeleid is veel meer en ik mis een totaalvisie. Ik mis de verenigingen en instellingen die op zoek naar ruimte zijn. Denk aan de muziekverenigingen, de amateurkunstenaars, hoewel daar nu is voor geregeld lijkt te zijn en de jongeren die  oefenruimte willen hebben voor amateurbandjes.

 

Ik mis daarnaast de koppeling met notitie Verder bouwen aan de brede school waarin gesproken wordt over een koppeling met accommodaties, zoals in De Tolstraat maar in het voorliggende plan komt de accommodatie aan de Tolstraat niet meer voor.

 

Ik ben het niet eens met de opmerking dat een aantal specifieke zaken worden uitgesloten zoals sport  en onderwijs. Op bladzijde 17 staat weliswaar dat er combinaties gemaakt kunnen worden en dat dit kan leiden tot grotere multifunctionele centra, waarvan de welzijnsaccommodatie deel vanuit maakt. Vervolgens moet er een nieuw zwembad gebouwd worden en dat gebeurt dan weer zonder welzijnsaccommodatie alhoewel de buurt daar wel degelijk om heeft gevraagd. Ik noem dit gebrek aan visie en ik vind het dus onjuist om onderwijs en sport erbuiten te houden.

 

Maar goed er ligt nu een voorstel en daar wil ik verder op ingaan. Eerst maar eens een positief geluid. Voor veel instellingen verandert er gelukkig weinig en zij kunnen gewoon hun activiteiten in hun eigen gebouw voortzetten. Ik ben daar alleen maar blij om. Maar voor een aantal instellingen en de buurt waarin ze actief zijn, heeft dit nieuwe beleid zeer ernstige gevolgen

Nu de positieve punten

De ontwikkelingen rond Nieuwe Sloot lijken redelijk, Ik begrijp alleen niet dat ik in een eerdere notitie heb gezien dat de activiteiten van Westerhove ook in Nieuwe Sloot gehouden kunnen worden. Laten we maar hopen dat de Hopper op tijd rijdt want die zal wel extra gebruikt moeten worden. Ik vind dit niet erg handig gekozen.

Ook de ontwikkeling rond de kop Sterrenlaan lijkt een redelijke evenals de ontwikkelingen in Kerk en Zanen.

Anders ligt het bij de volgende zaken.

Als het om de Lage Zijde gaat, vinden wij niet dat speeltuin Bloemhof kan functioneren als buurtcentrum voor dat hele gedeelte..

 

Door de Thorbekcestraat – ook nu al een drukke straat – is er sprake van een fysieke scheiding waardoor bewoners van de Vogelbuurt en omgeving zeker niet richting Bloemhof gaan. Wij vinden daarom dat ook gekeken moet worden naar bijvoorbeeld het gebouw van De Rank wat vrijkomt. We zouden ons kunnen voorstellen dat daar een welzijnsaccommodatie komt, gekoppeld aan de gymzaal en wat commerciële activiteiten. Er komen aan de Lage Zijde veel nieuwe huizen bij en er zijn weliswaar wel stedelijke voorzieningen maar geen enkele wijkaccommodatie. Overwogen kan ook worden ruimte in de Goede Herderkerk te huren.

Een verplaatsing van de activiteiten uit de Wielewaal richting Nieuwe Sloot vinden wij niet verstandig. In De Wielewaal wonen veel oude mensen en Nieuwe Sloot kan te ver zijn.

Koppel dat eventueel ook aan De Rank.

 

En dan de problemen.

Eerst het arme MAX. Het is toch beschamend dat er nog steeds geen oplossing voor deze jongeren is gevonden. Het pand is eigendom van de gemeente, dus draai de zaak om: MAX en ook de andere clubs die erin zitten, blijven erin en zoek er activiteiten bij.

Wij eisen van de wethouder op zeer korte termijn duidelijkheid over de toekomst van MAX en zullen zonodig een amendement of motie indienen om nog langer uitstel te voorkomen.

En dan de verenigingen Elckerlyck, Kajah Puti en Halfje Wit.

Zij worden het meest getroffen door het nieuwe accommodatiebeleid want zij moeten verhuizen vanuit hun vertrouwde gebouw.

We denken dat Elckerlyck in de huidige wijk een goede functie heeft en voor ons is een verhuizing niet noodzakelijk en mogen ze blijven zitten waar ze zitten, zeker ook als gekeken wordt naar de kaart met de locaties. De achterliggende wijken van Ridderveld komen er wel erg slecht af.

Volgens de nota uit 2001 stond Kajah Puti toen al op de nominatie om gerenoveerd te worden.  Ik heb gezien de huidige onderhoudstoestand niet de indruk dat daar veel in geïnvesteerd is en dat er van die renovatie weinig tot niets terecht is gekomen. Alleen de vrijwilligers zelf hebben het nodige gedaan. Wij zijn van mening dat Kajah Puti op haar huidige plaats moet, zeker ook gezien de inspraak van vanavond, dat het pand dan volledig gerenoveerd of herbouwd wordt. Wij besteden het geld liever aan een nieuw pand voor Kajah Puti dan aan een multifunctioneel centrum in Rijnhaven Oost.

 

En dan Halfje Wit. Deze vereniging roerde zich het meest  en riep op tot actie en terecht.

Waarom zeg ik dat. Al heel lang ken ik diverse bestuursleden van Halfje Wit. Keihard hebben ze zich al meer dan 20 jaar ingezet voor hun wijk en hun gebouw en dat wordt ze nu afgenomen. Het gebouw waarin ze met veel vrijwilligers zelf verbouwingen hebben gedaan en activiteiten hebben georganiseerd. Een gebouw waarin iedereen zich thuis kon voelen.

 

Een vereniging die zich in de steek gelaten voelt door een wethouder die sinds 2006 zijn gezicht niet meer heeft laten zien bij de vereniging en die zich in ieder geval niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd voelt. En natuurlijk zal er ook kritiek zijn en dat mag maar er is niets dat deze verhuizing rechtvaardigt. Rijhaven Oost is te ver weg voor een buurtvereniging en de suggestie om een kleine accommodatie aan te houden door bijvoorbeeld ruimte in de kerk te huren, is werkelijk niet serieus te nemen. De nieuwe eigenaar van de kerk heeft zelf een bouwvergunning aangevraagd  voor meer ruimte en kinderopvang, dus die hebben geen ruimte. Of is het college van plan Halfje Wit  aan de kerk als optie aan te bieden. Kwam daarom die aannemer al bij Halfje Wit langs?

Door een verhuizing van welke vereniging dan ook, voelen de mensen zich minder betrokken bij het gebouw, het is immers van iedereen en niet meer alleen van je eigen vereniging, dus je voelt je ook veel minder verantwoordelijk. Vrijwilligers haken af en zo wordt het tegenovergestelde bereikt van wat men wil. Weg saamhorigheid, weg buurtgevoel, weg Halfje Wit.

Financiën en relatie Participe

Naast deze hele verhuizing maken wij ons veel zorgen over de financiën en de relatie met Participe. Het is de bedoeling dat Participe eigenlijk alles in de nieuwe gebouwen gaat regelen tegen behoorlijk meer geld. Want zij gaan het beheer op professionele wijze voeren en kan ondersteund worden door vrijwilligers. Maar hoe zit het dan met de verbondenheid van vrijwilligers met hun vereniging. Dit dreigt helemaal verloren te gaan. Alles moet professioneel en dat mag klaarblijkelijk ineens wat kosten. De kosten van accommodatiebeheer zijn al met € 262.881,00 gestegen. Nu het hier ook nog om een nieuwe organisatie gaat die zich nog zal moeten bewijzen en ook het multifunctioneel gebruik in Alphen redelijk nieuw is, willen wij hoe dan ook dat gecontroleerd wordt op de financiën. Alle landelijke berichten over welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen enz. laten te vaak zien dat controle tekort schiet en dat de problemen daarna niet te overzien zijn.

 

Kort gezegd komt het nieuwe accommodatiebeleid neer op vier multifunctionele gebouwen    waarin Participe de baas wordt tegen aanzienlijk hogere kosten, waarbij Nieuwe Sloot, de kop Sterrenlaan en De Oude Wereld  een goede ontwikkeling lijken maar waarbij Rijnhaven Oost de grootste  misser is waar niemand op zit te wachten en waar verenigingen en buurten de dupe van worden.. Dus Halfje Wit gewoon laten waar ze zitten, evenals Elckerlyk en Kajah Puti eindelijk renoveren of nieuwbouw.  En geef MAX eindelijk de ruimte waar ze om vragen.

Als deze zaken geregeld worden, begint het er een beetje op te lijken.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *