Archief 2006

RijnGouweLokaal Berichten Header

Nieuws uit 2006

Eindejaarstoespaak

Tijdens de laatste zitting van de Gemeenteraad op 21 december 2006 heeft Ank de Groot – Slagter, als nestor (raadslid, dat het langst in de raad zit) van de raad, volgens de traditie een “Eindejaarstoespraak” gehouden.

Aan het einde van deze lange vergadering mag ik nog een aantal woorden tot u richten.

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

Ik ben helaas voor u geen Youp van ’t Hek dus u zult het met deze Ank van ’t Hek moeten doen.Toen ik met mijn verhaal begon, dacht ik: wat is nu de zin om in de gemeenteraad een jaar af te sluiten. Het is zo gegroeid maar wil dat zeggen dat we het moeten blijven doen.Nemen we er iets van mee of hopen we dat het niet zo lang duurt en zitten we al met onze gedachten bij de borrel van straks. Ik zie de eindejaartoespraak als een overpeinzing.Nadenken wat er zo al in Alphen aan den Rijn gebeurde, maar ook kijkend over de grenzen van Alphen heen. 2006 was voor de meesten van ons een druk jaar. Vanaf begin 2006 barstte de plaatselijke verkiezingsstrijd werkelijk los en lijsttrekkers ontmoetten elkaar bij alle mogelijke debatten en vertelden in onze vele kranten wat zij met Alphen wilden. Tussendoor vertelden we ook nog even wat ons leukste boek was en welk eten we het lekkerste vonden en met wie we graag een beschuitje wilden eten. We maakten het niet zo gek als onze minister-president Balkenende die zich wel eens even zou uitsloven en aan jongeren wilde laten zien hoe goed hij wel kon skaten en vervolgens letterlijk voor de TV-camera’s onderuit ging. Dat hebben wij onszelf in ieder geval bespaard. De verkiezingen waren voor sommigen een grote teleurstelling en voor anderen reden tot vreugde. Verder veranderde er eigenlijk niet veel. De collegepartijen gingen door, het college kreeg een iets andere samenstelling maar weer geen vrouwen, we namen afscheid van gewaardeerde collega’s, verwelkomden nieuwe collega’s en we gingen weer over tot de orde van de dag.We moeten ons na afloop van deze verkiezingen wel realiseren dat bijna de helft van de Alphense bevolking geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar stemrecht. Dat gegeven moet reden zijn om ons de komende jaren nog meer in te spannen de burger te bereiken.Grote projecten zoals de OTA, Lage Zijde en Stationsomgeving kunnen niet zonder een goede communicatie met de bewoners. Als zij zich serieus genomen voelen, nemen zij ons vervolgens serieus. Het vraagt ook veel van het college. Ondanks het feit dat u kunt rekenen op een stevige meerderheid binnen deze raad, blijft het van belang ook goed te luisteren naar niet-collegepartijen. Dat is goed voor het democratisch gehalte binnen ons gemeenteraad en het helpt draagvlakken te vergroten.

We hebben het afgelopen jaar veel gedaan als raad en hard gewerkt, ook al is dit wellicht niet voor iedere buitenstaander duidelijk. Als een bijzonder punt wil ik in ieder geval de WMO noemen. Deze voor veel mensen buitengewoon belangrijke wet gaat per 1 januari a.s. in werking. We hebben er voor mijn gevoel als gehele raad in ieder geval ons uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de Alphense bevolking kan beschikken over goede voorzieningen en we hopen dat de overgang soepel zal verlopen. Natuurlijk was er meer dan de Alphense politiek. In Nederland bleef het onrustig op politiek gebied. Zaken als de nasleep van Schiphol-brand en alle commotie rond Hirsi Ali lieten diepe sporen na.Vervroegde verkiezingen volgden en de uitslag is u allen bekend. De Nederlandse kiezer is op drift. Het is niet meer vanzelfsprekend om je hele leven op dezelfde partij te stemmen. Je kunt verder strategisch stemmen of een protest stem uitbrengen als je maar stemt en de stemcomputer betrouwbaar is. Dat leek in Alphen problemen op te leveren en de rode potloden werden al geslepen maar alles liep met een sisser af. Naast alle stemwijzers had Theater Castellum zijn eigen stemwijzer. Op onnavolgbare wijze nam Freek de Jonge ons mee door het politieke landschap. En toen wist deze spreekster het helemaal niet meer en dat heeft geduurd tot in het stemhokje aan toe. Ik zei het u al, de stemcomputer was betrouwbaar dus mijn stem blijft geheim. En nu maar wachten op ons nieuwe kabinet. Ik ben benieuwd wat al die heren, want ook hier spelen de vrouwen weer een ondergeschikte rol, ervan maken. En Jan, jij als politicus van het jaar, waarom haakte je zo snel af. Waarom niet de verantwoordelijkheid nemen? Met Agnes Kant als minister voor volksgezondheid. Maar goed, wellicht krijgen we nu staatssecretaris Tigelaar en dan zijn de lijntjes naar Den Haag voor onze gemeente kort en dat is altijd meegenomen. Er gebeurde meer. De Alphense gemeenschap werd opgeschrikt door de brute moord opTamara Wolvers. Een emotionele herdenking vond plaats op het Rijnplein. Ook de waarschijnlijke moord op Joost Vastenhouw bracht Alphen in rep en roer zoals ook de vorig jaar overleden Savanna nog steeds regelmatig in het nieuws komt. Steeds vaker blijkt dat niet alleen in Alphen aan den Rijn maar in heel Nederland kinderen zichzelf niet kunnen beschermen tegen het gevaar dat zij lopen. De overheid, dus ook wij als gemeente zullen daar alert op moeten blijven en zo nodig maatregelen moeten nemen.

Natuurlijk waren er ook leuke dingen. Langzamerhand hebben we een traditie van echte Alphense evenementen zoals de 20 van Alphen, Koninginnedag met Parkkunst en de traditionele feestweek in september met de oldtimers, de jaarmarkt en de gondelvaart.. Veel activiteiten waar de Alphense burgers warm voor lopen en die de gemeenschapszin bevorderen. Dat is toch misschien dat dorpse, wat velen zo waarderen. En Alphen kleurde dit jaar oranje en leefde mee met het voetbal en deed mee met een nieuw rage: de wuppie. We zagen hem, haar of het, dat weet ik eigenlijk niet, op de gekste plaatsen opduiken en het liefst zo groot mogelijk achterin de auto. Ze waren niet meer te koop en brachten veel geld op. De gekte is inmiddels weer over maar er staan er nog drie kleine wuppies op mijn computer die mij met hun kralenoogjes vriendelijk aankijken en herinneren aan de gekte van deze zomer. Hun waarde is inmiddels weer gedaald tot nul. Land’s grootste kruidenier scoorde met deze rage in ieder geval beter dan het Nederlands Elftal. Zo peinzend over het afgelopen jaar denk ik ook aan al die mensen voor wie 2006 niet gebracht heeft wat ze hoopten. Mensen die te nauwer nood hun hoofd boven water kunnen houden en aangewezen zijn op de voedselbank. Mensen die al jaren wachten op hun uitzetting uit Nederland en hopen op een generaal pardon. Mensen die wereldwijd lijden aan honger, oorlog en natuurrampen. De vele kinderen die kinderarbeid moeten verrichten in plaats van naar school te kunnen gaan. Wat onze politieke achtergrond en ons standpunt ook moge zijn, laten wij ons met elkaar realiseren dat het altijd om mensen gaat. Niet alleen tijdens de Kerstperiode maar het gehele jaar door, ook als wij hier in deze raad met besluitvorming bezig zijn. Ter overpeinzing wil ik u tenslotte het volgende meegeven, afkomstig van Phil Bosman, een katholieke priester uit België. Gelovigen en ongelovigenOnkerkelijken, vrijzinnigen, humanisten,Mensen van links en mensen van rechts,We wonen in hetzelfde dorpHet dorp dat aarde heet.We zijn aan elkaar toevertrouwd.Om in vriendschap samen te leven.We horen bij elkaarWe gaan samen de lange weg,De weg naar het lichtNaar een nieuwe lente over de wereld Ik wens u en allen die u lief zijn hele goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2007

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Dossier Lage Zijde

31 december 2013

2013 M O T I E De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 28 maart 2013 O V E R W E G E N D…

Lees verder
Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

18 maart 2022

Met dank aan JMR Mediaproducties.

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Motie Taptoe

25 september 2010

September Wij als Alphen 1 zijn blij dat er dit jaar weer een Taptoe heeft plaats gevonden. Doordat Alphen 1 veel aandacht heeft gevraagd voor dit evenement, hopen wij dat…

Lees verder